TH EN

ข้อมูลบริษัท

หน้าหลัก > ข้อมูลบริษัท > เกี่ยวกับบริษัท > สารจากประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ

รายงานคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2558 ที่ผ่านมาเป็นอีกหนึ่งปีที่เราทำการปรับโครงสร้างภายในต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในด้านก่อสร้างให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ควบคู่กับการควบคุมค่าใช้จ่าย และเป็นที่ทราบกันแล้วเมื่อกลางปีที่ผ่านมาเรายังได้ทำการปรับโครงสร้างทางการเงินครั้งใหญ่โดยการเพิ่มทุน และขายหุ้นTPCH ให้กับพันธมิตรที่เป็นสถาบัน เพื่อเสริมความมั่นคงให้กับTPCH แล้ว ยังเป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับTPOLY ด้วย โดยส่วนหนึ่งของเงินที่ได้เพิ่ม เราได้นำไปชำระคืนเจ้าหนี้เงินกู้ ทำให้เราสามารถลดต้นทุนดอกเบี้ยได้ปีละกว่า 30 ล้านบาท เป็นผลให้ต้นทุนทางการเงินเราลดลงมาก และช่วยให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุนลดลง ช่วยให้เรามีศักยภาพที่จะรับงานใหม่ได้เพิ่มมากขึ้น จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้เราก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง

ในปี 2559 จึงเป็นปีที่เราเน้นเชิงรุกทางธุรกิจควบคู่กับการสร้างกำไร เราได้สร้างรูปแบบของงานที่จะมีการก่อสร้างขึ้นเองทุกปี ซึ่งเป็นงานที่เราสร้างให้กับกิจการในเครือ เช่นโรงไฟฟ้าเราได้ตั้งเป้าไว้ปีละไม่ต่ำกว่า 2 แห่ง ทำให้เรามีงานเพิ่มประมาณ 1,500-2,000 ล้านบาทอยู่ในมือทุกปี บวกกับงานที่รับเพิ่มอีกไม่ต่ำกว่าปีละ 3,000 ล้านบาท ในแต่ละปีเราจะมีงานเพิ่มประมาณ 4,500-5,000 ล้านบาท นอกจากนี้เรายังได้ตั้งทีมงานขึ้นมาศึกษาเพื่อลงทุนในงานที่ให้ผลตอบแทนเช่นเดียวกับโรงไฟฟ้า เพราะนอกจากจะมีรายได้ที่ค่อนข้างแน่นอนแล้ว ยังเป็นการสร้างงานก่อสร้างให้กับตัวเองเพิ่มขึ้น แทนการรอรับงานด้านเดียวจากภายนอก และจะเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้เราเติบโตได้อย่างยั่งยืนถาวรต่อไปในอนาคต

ในนามตัวแทนของคณะกรรมบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ให้ความไว้วางใจ และให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีที่ผ่านมา การเพิ่มทุนของบริษัทจะไม่สามารถบรรลุผลได้ หากขาดแรงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน รวมทั้งขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกๆคน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและขยันขันแข็ง อันเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างความมั่นคงและพัฒนาบริษัทให้ก้าวไปข้างหน้าและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้คณะกรรมการบริษัทจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้