TH EN

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

หน้าหลัก > ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง > โครงการในปัจจุบัน > อาคาร

อาคาร

อาคารเรียนอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จ.เชียงราย

เจ้าของ: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ระยะเวลาก่อสร้าง: 19/01/2016 - 31/08/2018

มูลค่า : 745,000,000 บาท

รูปภาพ