TH EN

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

หน้าหลัก > ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง > โครงการในปัจจุบัน > อาคาร

อาคาร

อาคารสำนักงาน ท่าอากาศยานหาดใหญ่

จ.สงขลา

เจ้าของ: บมจ.ท่าอากาศยานไทย

ระยะเวลาก่อสร้าง: 27/09/2017 - 26/09/2018

มูลค่า : 285,904,000 บาท

รูปภาพ