TH EN

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

หน้าหลัก > ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง > โครงการในปัจจุบัน > อาคาร

อาคาร

อาคารหอประชุมใหญ่ ม.นราธิวาสราชนครินทร์

จ.นราธิวาส

เจ้าของ: ม.นราธิวาสราชนครินทร์

ระยะเวลาก่อสร้าง: 22/07/2010 - 19/11/2013

มูลค่า : 193,900,000 บาท

รูปภาพ