TH EN

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

หน้าหลัก > ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง > Highlight Projects

Highlight Projects

ริทึ่ม สาธร 21

จ.กรุงเทพ

เจ้าของ: บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

ระยะเวลาก่อสร้าง: 01/09/2013 - 28/02/2015

มูลค่า : 650,000,000 บาท

รูปภาพ