TH EN

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

หน้าหลัก > ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง > Highlight Projects

Highlight Projects

เดอะรูม สาธร-ถนนปั้น

จ.กรุงเทพ

เจ้าของ: บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ระยะเวลาก่อสร้าง: 01/11/2013 - 31/08/2015

มูลค่า : 404,000,000 บาท

รูปภาพ