TH EN

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

หน้าหลัก > ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง > Highlight Projects

Highlight Projects

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ศูนย์การศึกษาสามพร้าว)

จ. อุดรธานี

เจ้าของ: มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

ระยะเวลาก่อสร้าง: 29/03/10 - 27/05/10

มูลค่า : 10,500,000 บาท

รูปภาพ