TH EN

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

หน้าหลัก > ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง > Highlight Projects

Highlight Projects

งานต่อเติมความยาวทางวิ่ง ลานกลับลำ ลานจอดเครื่องบิน และระบบไฟฟ้าสนามบิน ที่ท่าอากาศยานนราธิวาส

อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

เจ้าของ: กรมการบินพลเรือน

ระยะเวลาก่อสร้าง: 8/9/09 - 7/10/11

มูลค่า : 474,150,000 บาท

รูปภาพ