TH EN

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

หน้าหลัก > ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง > Highlight Projects

Highlight Projects

อาคารที่ทำการศาลจังหวัดปัตตานี

จ.ปัตตานี

เจ้าของ: สำนักงานศาลยุติธรรม ฝ่ายพัสดุ

ระยะเวลาก่อสร้าง: 16/07/2010 - 06/05/2013

มูลค่า : 196,000,000 บาท

รูปภาพ