TH EN

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

หน้าหลัก > ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง > Highlight Projects

Highlight Projects

โรงไฟฟ้าจะนะ จ.สงขลา เจ้าของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

-

เจ้าของ: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ระยะเวลาก่อสร้าง: 15/12/11 - 06/06/13

มูลค่า : 951,000,000 บาท

รูปภาพ