TH EN

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

หน้าหลัก > ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง > โครงการที่ผ่านมา > ห้างสรรพสินค้า, ศุนย์การค้า

ห้างสรรพสินค้า, ศุนย์การค้า

INDEX LIVING MALL

สาขาเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

เจ้าของ: บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จก.

ระยะเวลาก่อสร้าง: 1/9/05 - 5/8/06

มูลค่า : 159,750,000 บาท

รูปภาพ