TH EN

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

หน้าหลัก > ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง > โครงการที่ผ่านมา > ห้างสรรพสินค้า, ศุนย์การค้า

ห้างสรรพสินค้า, ศุนย์การค้า

INDEX LIVING MALL

สาขาอุดรานี จ.อุดรธานี

เจ้าของ: บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จก.

ระยะเวลาก่อสร้าง: 1/3/07 - 1/9/07

มูลค่า : 131,000,000 บาท

รูปภาพ