TH EN

ข้อมูลบริษัท

หน้าหลัก > ข้อมูลบริษัท > ร่วมงานกับเรา > ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

หากคุณมีคุณสมบัติ คนพันธุ์ T-POLY เชิญร่วมงานกับเรา

TTeam

PPower

OOpen Mind

LLearning

YYoung generation

Team

การสร้างทีม เพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น

Power

การสร้างพลัง เพื่อปลุกพลังความเชื่อมั่นเพื่อเชื่อมั่นใจตนเองและ เชื่อมั่นความรู้ ความสามารถผู้อื่น

Open Mind

การเปิดใจ เพื่อรับสิ่งใหม่ ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

Learning

การเรียนรู้ เพื่อเข้าใจ - เข้าถึง - พัฒนา

Young generation

ทำตัวเป็นคนรุ่นใหม่ เพื่อรองรับการแข่งขันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ การเมือง

  1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน/สำเนาใบปริญญา
  3. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ/สำเนาใบประกาศสภาวิศวกร (มีค่าวิชาชีพให้)
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน
  6. สำเนาหลักฐานทางทหาร
  7. สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน/ใบผ่านงาน/สลิปเงินเดือน
  8. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

การเดินทาง

  • รถโดยสารประจำทางสาย 26 , 95 , 95ก , 554 , 1009
  • รถตู้สาย รังสิต-ม.ราม1 ,

ติดต่อฝ่ายบุคคล (คุณกตัญญกิตติ์ / คุณกิตติพงศ์)

02-942-6491 #103, 091-578-4145 hr@thaipolycons.co.th , kitipong.at@thaipolycons.co.th