TH EN

WELCOME TO THAI POLYCONS

บริษัทจะทำการก่อสร้างให้เป็นอุตสาหกรรมที่ครบวงจร พัฒนาให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด ความมั่นคงและยั่งยืน

ดูรายละเอียด
ชื่อโครงการ

งานต่อเติมความยาวทางวิ่ง ลานกลับลำ ลานจอดเครื่องบิน และระบบไฟฟ้าสนามบิน ที่ท่าอากาศยานนราธิวาส

อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

เจ้าของ : กรมการบินพลเรือน
ระยะเวลา : 8/9/09 - 7/10/11
มูลค่า : 474,150,000 บาท

ดูรายละเอียด