TH EN

ข้อมูลบริษัท

หน้าหลัก > ข้อมูลบริษัท > การพัฒนาอย่างยั่งยืน > สารจากกรรมการผู้จัดการ

สารจากกรรมการผู้จัดการ

คำกล่าวอดีตกรรมการผู้จัดการ นายเจริญ จันทร์พลังศรี

“เราตระหนักอยู่เสมอว่าการดำเนินธุรกิจของเรา คือ การได้ร่วมสร้าง สรรค์ และแบ่งปันความสุขกลับคืนสู่ชุมชน ในทุกๆ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานและใส่ใจถึงคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและเราเชื่อเสมอว่า การเกื้อกูลซึ่งกัน และกันจะทำให้เราเติบโตอย่างยั่งยืน”

(นายเจริญ จันทร์พลังศรี)
อดีตกรรมการผู้จัดการ

คำกล่าวกรรมการผู้จัดการ นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี

“โครงการคืนสู่สังคมของเรา ณ ตอนนี้ที่เราทำมาโดยตลอดที่เราทำ เป็นโดดเด่นของบริษัทเป็นประจำของเราทุกปี นั้นคือโครงการโรง เรียนนี้พี่ให้น้อง เป็นการสร้างโรงเรียนให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน อาคารเรียน และเรา ยังมีอีกหนึ่งโครงการนั้นคือ โครงการเช้าบาท เย็นบาท เพื่อให้ทุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนที่เราไปร่วม กันพัฒนาโรงเรียนแต่ละโรงเรียน”

(นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี)
กรรมการผู้จัดการ